donderdag 25 februari 2021

Tijdelijk

Lezen leuker maken
Lekker naar school
Basisschoolwijzer
Onderwijswebsite
Alles leren
Leer over onderwijs
Onderwijsoverzicht
Lees alles over leren
Beter op school
Hulp bij leren
Leerachterstanden
Meesters website
De beste onderwijssites
Sites van onderwijs
Over het onderwijs
Sprekend onderwijs
Beter leren
Educatie
Educatieve websites
Beste blogs uit het onderwijs
Websites van meesters en juffen

Begrijpend lezen verbeteren

Bij begrijpend lezen gaat het erom dat kinderen teksten begrijpen en de intentie van de schrijver kunnen vaststellen. Begrijpend lezen is een lastig en diepgaand vak, dat ook in andere vakken tot uiting komt. Zoals bij rekenen, waar verhaalsommen een duidelijk voorbeeld zijn van tekstbegrip. Begrip is belangrijk bij begrijpend lezen, maar veel kinderen lopen vast op dit vak. Wat kun je in dat geval doen om het begrijpend lezen te verbeteren?

Wat is begrijpend lezen?

Bij begrijpend lezen draait bijna alles om begrip. Leerlingen moeten de tekst begrijpen en hier vragen over beantwoorden. Ze moeten de boodschap van de schrijver uit de tekst kunnen halen, het soort van de tekst kunnen vaststellen en de betekenis van woorden kunnen afleiden uit de tekst. Die vaardigheden worden in de lessen begrijpend lezen geleerd. Het leren begrijpend lezen is van belang, omdat kinderen zich bewuster worden van teksten en zo beter informatie kunnen verzamelen.

Verbeteren

Zoals gezegd: begrijpend lezen is een lastig vak en het is ook lastig dit onder controle te krijgen als het even misgaat. Desalniettemin is het van belang bij de basis van het lezen te blijven. Dat betekent dat een kind veel moet lezen en blijven lezen. Over teksten in gesprek gaan en het steeds moeilijker maken helpt enorm. Teksten die gelezen kunnen worden zijn niet alleen de teksten uit tekstboeken, maar juist ook teksten van brochures, handleidingen en teksten uit de krant of van het internet.

Vragen stellen

Een tekst begrijpen doe je ook door er vragen over te stellen. Zelf vragen maken kan dan goed helpen bij het verbeteren van begrijpend lezen.

Alles over onderwijs
Educatief kompas
Onderwijsbieb
Meester Frans
Basisschool t Talent
Basisschool De Zonnewijzer
Willem Alexanderschool
OBS De Blokhoeve
Meestetr Henk
Leermiddelen
Alles over Cito-toetsen
Onderwijsprof
Bekijk het onderwijs
Onderwijsoverzicht
Onderwijsbronnen
Alles over woordenschat
Beter in begrijpend lezen
Hoe maak je lezen leuker?
Leg de lat hoog bij leren lezen
Leren in groep 4
Tips om woordenschat te verbeteren

vrijdag 21 augustus 2020

Voorgelezen kinderen ontwikkelen zich beter

Behoorlijke kans dat jij of je partner je kind voor het slapengaan of gewoon overdag voorleest. Dat is leuk, gezellig en leerzaam, maar ook cruciaal voor de cognitieve en sociale ontwikkeling van je kind. Lezen je kind en jij nog niet samen, dan wordt het de hoogste tijd dat wel te gaan doen. Grote voordelen van voorlezen schrijven we eventjes voor je op een rijtje. De taalontwikkeling wordt sterker door voorlezen, want hij of zij leert de opbouw van taal en de woordenschat wordt uitgebreid. Onderzoek wijst uit dat kinderen die van kleins af aan voorgelezen zijn betere leescondities trainen. Dat houdt in dat ze beter en sneller het lezen eigen maken. Tevens zijn deze kinderen ook nog eens beter in de algemene communicatie en kunnen zich verbaal beter uiten. Dan is het ook nog eens zo dat ouder en kind een hechtere band krijgen als ze op jonge leeftijd samen voorlazen. Ook de creativiteit en fantasie van kinderen die voorgelezen worden ontwikkelt zich beter, mede doordat ze allerlei fantastische dingen meemaken in de boeken. Daar vallen ook situaties onder die in het echt niet echt mogelijk zijn. Het is duidelijk dat op jonge leeftijd voorlezen veel voordelen kent.


donderdag 9 juli 2020

Onderwijs verbeteren

Als we het onderwijs in Nederland willen verbeteren, moeten we een goed voorbeeld hebben. De meeste vernieuwingen in het onderwijs komen uit Zweden en Finland. Dit zijn landen waar ze hun onderwijs goed op orde hebben en waar de regering structureel veel geld in onderwijs investeert.
Nederland wil wat dat betreft graag voor een dubbeltje op de voorste rang zitten. Weinig betalen, maar optimaal profiteren.
Dat werkt niet.
Onderzoek na onderzoek wijst uit dat een structurele beloning van leerkrachten kan leiden tot meer talent voor de klas en dus tot beter onderwijs (met een hogere uitstroom).
We zouden dus eens kritisch moeten gaan nadenken over hoe we het onderwijs in willen vullen.
In de tussentijd zijn onderstaande artikelen wellicht prettig leesvoer.

Theorie├źn over Cito-toetsen in groep 4

Een visie op de Cito M4 en E4

Presentatie Cito-toets groep 4

Toetsing in het primair onderwijs

Nieuwe inzichten Cito

Artikel over de Cito-toets van groep 4

Cito-toetsen in het PO

Leerlingen volgen met Cito

Toetsen in het basisonderwijs (presentatie)

Overzicht Cito-toetsen

Cito in kaart

Alles over Cito-toetsen

1 Cito-toetsen groep 4

2 Cito in groep 4

3 Camiel Jaspers Cito

4 Artikel over groep 4 Eindtoetsen

5 Oefenmateriaal Cito-toets groep 4

6 Beter leren

7 Alles over onderwijs in groep 4

8 www.cito.nl

9 Cito en primair onderwijs

10 Informatie over de Cito-toetsen in groep 4

11 Kritische beschouwing Cito

12 Afnemen Cito-toetsen groep 4

13 Cito-leren

14 Rosa van der Steen over Cito

15 Leerkrachten nemen geen Cito-toetsen meer af

16 Overzicht van Cito-toets groep 4

17 Meer leren

18 Cito-toetsen onzin of zinvol?

19 Theorie over Cito-toetsen

20 Kennis over Cito-toetsen van groep 4

maandag 29 juni 2020

Tijdelijk

Lezen leuker maken Lekker naar school Basisschoolwijzer Onderwijswebsite Alles leren Leer over onderwijs Onderwijsoverzicht Lees alle...